ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนบ้านหนองคู ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการวิจัย…

รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ…

ผลงานทางวิชาการครูธเกียรติกมล ทองงอก

ผลงานทางวิชาการ คุณครูธเกียรติกมล  ทองงอก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ…

ผลงานทางวิชาการ รองฯ คณพศ วิลามาศ

ผลงานทางวิชาการ นายคณพศ  วิลามาศ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ รายงานโครงการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ…

ผลงานทางวิชการคุณครูฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล

  ผลงานทางวิชาการ นางสาวฐิติมาภรณ์    โชคสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศสบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E)  …

กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา 2563

ลิงค์เข้าสอบก่อนเรียนและเข้ารับการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 http://stemreg.ipst.ac.th/all_event กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ   หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ผู้ปกครองติดตามทางหน้าเว็บโรงเรียน หรือ เพจโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียน สามารถเปิดให้เด็กเรียนรู้ในมือถือได้หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่…

รับสมัครนักเรียนใหม่ออนไลน์

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนตั้งแต่ อนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าเรียนในโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 …