Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานทางวิชาการครูอารีรัตน์ โสกัณทัต

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ (คศ.4) คุณครูอารีรัตน์  โสกัณทัต ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ …

“คนเก่งวิชาชาติ” การแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา…

ธรรมะเดลิเวอรี่วิชาชาติ

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ฟังเทศ ณ วัดแสนสำราญ  ตามโครงการธรรมะเดลิเวอรี่  โดยมีนายสราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธี  มีคณะครู และ…