Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน กรอกเพื่อ…

ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนบ้านหนองคู ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการวิจัย…

รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ…

กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา 2563

ลิงค์เข้าสอบก่อนเรียนและเข้ารับการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 http://stemreg.ipst.ac.th/all_event กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม)

เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ออกแบบการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม) ของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาด้วย  และสรุปผลการประมาณราคาโดมตามรายละเอียดต่อไปนี้ ดาวน์โหลดคลิก =>…

ร่วมต้อนรับ นายสรรค์ชัย คำอุดม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายสรรค์ชัย คำอุดม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…