ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เลขบัตรประชาชน: