ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ข ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าทำการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563…

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ป.2 ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดประกาศของโรงเรียนคลิกที่นี่ ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Science Math English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓…

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

เอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา  อย่างละ 2 แผ่น สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา  อย่างละ 2 แผ่น สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 2 แผ่น…

นักเรียนเข้าค่ายโครงการอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) ณ ม.อุบลฯ

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการค่ายนัดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp) รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562  ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี …

เรียนเชิญ ศิษย์เก่าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2562

เรียนเชิญ ศิษย์เก่าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2562 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ หอประชุม รร.เทศบาลแสนสุข

ผลงานทางวิชาการครูพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต (ค.ศ.4)

ผลงานทางวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ  สิงหัษฐิต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอขอรับการประเมิน คศ.4 บทคัดย่อ บทคัดย่อ2 1. …

ผลงานทางวิชาการครูสมนึก น้อยวรรณะ (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการ คุณครูสมนึก  น้อยวรรณะ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงาน     …