ด่วน!!!
แจ้งนัดหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนทราบ

         ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ (หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 ทำให้มีการเปิดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ (โดยไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (โอไมครอน) จึงให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนที่คุณครูแต่ละวิชาได้นัดหมายไว้  เพื่อนักเรียนทุกคนจะได้มีเวลาเรียนครบตามหลักสูตร  นักเรียนต้องเข้าเรียนครบทุกคาบเรียน

ตารางสอบกลางภาคเรียน สายชั้น ม.1

ให้นักเรียนดูตารางสอบแล้วเมื่อถึงเวลาสอบของแต่ละวิชาคุณครูประจำวิชาจะส่งลิงค์ข้อสอบให้ทางกลุ่มไลน์ของแต่ละวิชา

 

ใบงานชุดใหม่ล่าสุด

 

 

 

 

ใบงานวิชาทัศนศิลป์ม.1
ใบงนวิชาทัศนศิลป์ ม.1 การออกแบบ

ใบงาน ม.1 บท6 อุปกรณ์การเรียน วิชา sbmld ภาษาจีน

วิชาภาษาจีน ม.1 ใบงานเรื่อง การบอกตำแหน่งใน

 

ใบงานและใบความรู้ของวิชาต่างๆ ในสายชั้น ม.1 

ให้นักเรียนคลิกลิงค์ใบงานต่างๆ หรือดาวน์โหลดใบงานแล้วปริ้นออกมาทำส่งคุณครูตามรูปแบบของคุณครูหรือในลิงค์ต่างๆ ของแต่ละวิชา  เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้แล้วนำใบงานส่งในไลน์ของห้องที่พวกเราเรียนตามวิชาต่างๆ หรือทำตามคำสั่งของแต่ละวิชา  หากสงสัยนักเรียนสอบถามในห้องเรียนออนไลน์กับคุณครูทุกคนได้ (หากไม่ระบุห้องให้ทุกคนคลิกทำได้เลย หากระบุห้องให้คลิกทำตามห้องเรียนของเราอยู่)

 1. วิชาคณิตศาสตร์ คุณครูเกศแก้ว  ฤทธาพรม  คลิกที่นี่ทำใบงานที่เป็น Liveworksheets

 2. วิชาสังคมศึกษา คุณครูณัฐฐิรา  บุญฒิไพโรจน์

  1. ใบงานเรื่องภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลีย

   1. ม.1/1 คลิกทำใบงานที่นี่
   2. ม.1/2 คลิกทำใบงานที่นี่
   3. ม.1/3 คลิกทำใบงานที่นี่
   4. ม.1/3 คลิกทำใบงานที่นี่
  2. ใบงานเรื่องเขตภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลีย คลิก

 3. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  คุณครูอรุณี  พันธ์ศรี

  1. ใบงานเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ คลิก

  2. ใบงานเรื่อง เมฆ คลิก
  3. ใบงานเรื่อง การถ่ายโอนความร้อน
  4. ใบงานเรื่องพลังงานความร้อน
 4. วิชาภาษาอังกฤษ  คุณครูอรนิตย์  สุวรรณไตรย์

  1. ใบงานเรื่อง Past Simple Tense

  2. ใบงานเรื่อง a, an, some
 5. วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  คุณครูโอภาส  สุรินโยธา

  1. คลิกที่นี่เพื่อทำใบงานประภทของเทคโนโลยี Liveworksheets

  2. คลิกที่นี่เพื่อทำใบงานเรื่องเทคโนโลยี Liveworksheets

 6. วิชาประวัติศาสตร์  คุณครูโอภาส  สุรินโยธา   คลิกเพื่อเรียนรู้และทำใบงานตามคำสั่ง

 7. วิชาการงานฯ คุณครูดวงจันทร์  เถาวัลย์

  1. ใบงานเรื่องการประดิษฐ์

  2. ใบงานเรื่องวิธีการทำอาหาร

  3. ใบงานเรื่อง การทำความสะอาดบ้าน

  4. ใบงานเรื่องกระบวนการกลุ่ม

  5. ใบงานเรื่องอาหารและสารอาหาร

 8. วิชาภาษาไทย  คุณครูวิภาวดี  ธะประวัติ

  1. ใบงานเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 1

   1. ม.1/1 คลิกทำใบงาน  

   2. ม.1/2 คลิกทำใบงาน

   3. ม.1/3 คลิกทำใบงาน

   4. ม.1/4 คลิกทำใบงาน

  2.  ใบงานเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 2

   1. ม.1/1 คลิกทำใบงาน

   2. ม.1/2 คลิกทำใบงาน

   3. ม.1/3 คลิกทำใบงาน

   4. ม.1/4 คลิกทำใบงาน

  3. ใบงานเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 2

   1. ม.1/1 คลิกทำใบงาน

   2. ม.1/2 คลิกทำใบงาน

   3. ม.1/3 คลิกทำใบงาน

   4. ม.1/4 คลิกทำใบงาน

แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคนควรเข้าไปศึกษาหาความรู้อยู่ประจำ

 

 

 

แหล่งเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์  โดยครูโอภาส  สุรินโยธา

 

ตารางสอนออนไลน์สายชั้น ม.1


บุคลากรในสายชั้น ม.1


นางวิภาวดี  ธะประวัติ

WIPAVADEE  THAPRAVAT
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เยี่ยมชมเว็บไซต์


นางเกศแก้ว  ฤทธาพรม
KETKEAW  RITTHAPROM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางอรนิตย์   สุวรรณไตรย์
ORANIT  SUWANNATRI
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวอรุณี  พันธ์ศรี
ARUNEE  PANSRI
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางดวงจันทร์  เถาวัลย์
DOUNGCHAN  TAOWAN
ครูเชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ของครู


นางสาวณัฐฐิรา  บุญฒิไพโรจน์
NUTTHIRA  BOONTHIPAIROJ
ครูเชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ของครู


นายโอภาส  สุรินโยธา
OPART  SURINYOTHA
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู1 www.krooit.com
เว็บไซต์ของครู 2  gg.gg/kruopartนักเรียนทุกคนควรคลิกเข้าไปศึกษาเนื้อหาในแต่ละวิชาที่คุณครูแต่ละวิชา  โดยคลิกลิงค์ตรง เว็บไซต์ครู  เพื่อเป็นการเรียนรู้ออนไลน์ในยุคโควิด-19

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน