Browsing Category

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล จำนวน ๕ อัตรา…

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตรจ้าง