ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 


ดร.ปริญญา  เพชรดี

PARINYA   PETCHDEE
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป. 5/1
เว็บไซต์ของครู


นางศิริรันชนิภา ศิริชยพันธ์

SIRIRUNCHANIPA SIRICHAYAPHAT
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป. 5/2
เว็บไซต์ของครู


นางสุดารัตน์  ตั้งวงศ์ไชย

SUDARAT  TANGWONGCHAI

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 5/3
เว็บไซต์ของครู


นางประไพศรี  เศิกศิริ
PRAPAISRI  SERKSIRI
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ป. 5/4
เว็บไซต์ของครู


นายเวียงไชย  มิมาชา
WIANGCHAI  MIMACHA
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 5/5
เว็บไซต์ของครู


นางเนตรบังอร  ศรไชย
NEDBANG-ORN  SONCHAI
ครูเชี่ยวชาญ

เว็บไซต์ของครู


นางธีรนุช  บุญประชม
TEERANUCH  BOONPRACHOM
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายนรินทร์  มิระสิงห์
NARIN  MIRASINGH
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายอานนท์  พลสวัสดิ์
ANON PONSAWAT
ครูชำนาญการ
เว็บไซต์ของครู