ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารเรียน

0 117

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
สังกัด เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารเรียน ๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารเรียน ๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ได้แก่ หจก.ปพนวัฒน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ตาราง บก.๐๑   แปลนปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียน ๕