ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 


นายรัชตะวงศ์  คนมั่น
RATCHATAWONG KHONMUN
หัวหน้าสายชั้น
ครูเชี่ยวชาญ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางธิดารัตน์  ยิ่งยืน
THIDARAT YINGYUEN
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป. 1/1
เว็บไซต์ของครู


นางณัชชา  มุลคุตร
NATCHA  MULLAKHUT
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 1/2
เว็บไซต์ของครู


นางพิณทิพย์  ภักดี
PINTIP  PHAKDEE
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 1/3
เว็บไซต์ของครู


นางวธิดา  จันทร์งาม
WATHIDA CHANNGAM
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป. 1/4
เว็บไซต์ของครู


นางสาวพรหมภัสสร เมษาดี
PHROMPHATSORN MESADI
ครู
ครูประจำชั้น ป. 1/5
เว็บไซต์ของครู


นางสาวพัชริดา  จันทะกรณ์
PATCHARIDA CHANTAKORN
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 1/6
เว็บไซต์ของครู


นางสุติมา  คำตั้งหน้า
SUTIMA  KAMTANGNA
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นางพิมพ์ชนก  คำหงษา
PIMCHANOK KHAMHONGSA
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู