ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 30

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
สังกัด เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)