ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active  Learning ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google …

ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6…

รับสมัคร ม.1 รอบ 2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1 รอบ 2  รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น  โดยจะเริ่มรับสมัครวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564  ประกาศผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  และมอบตัววันที่ 27 พฤษภาคม 2564 …

แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564  นักเรียนสามารถรับค่าเครื่องแบบ  อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียนในช่วงเปิดเทอม…

ประกาศผลการเรียนออไลน์ระดับมัธยมศึกษาออกแล้ว

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาคอนต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  คลิกดูผลการเรียน  หากนักเรียนคนใดติด 0 , ร ,…