แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2564

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไว้รัสโควิด-19 ทั้งในระบบโรงเรียนและระบบออนไลน์ต่างๆ เป็นเวลา 1…

รับสมัคร ม.1 รอบ 2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1 รอบ 2  รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น  โดยจะเริ่มรับสมัครวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564 …

ประกาศผลการเรียนออไลน์ระดับมัธยมศึกษาออกแล้ว

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาคอนต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล จำนวน ๕ อัตรา…

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3…

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 อกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ 1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว…

กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล1-3 และ ป.1

รายละเอียดการมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 ให้มามอบตัว ณ ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์)…