นักเรียนเรียนว่ายน้ำ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา…

วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา…

ม.1เข้าค่ายธรรมะต้านสารเสพติดใจสถานศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายธรรมะต้านสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567…

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ  แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567…

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และแจ้งรายชื่อนักเรียนและตารางเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจะทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 …

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศผลการเรียนออนไลน์ของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 >>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6…

ผลงานทางวิชาการครูนรินทร์ มิระสิงห์

ชื่อผลงานทางวิชาการ  :  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5…

การแข่งขันกีฬาภายใน “วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 106”

พิธีเปิดการแข่งขัน“วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 106” ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการกีฬาสีภายใน…

วิชาชาติเกมส์ 106 ปี หนูน้อยอนุบาล

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดกิจกรรม "วิชาชาติเกมส์ 106 ปี หนูน้อยอนุบาล" ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3…

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประกาศผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  คลิกที่นี่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 …