ประกาศผลการเรียนออนไลน์ 2-2565

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดูผลการเรียนระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่…

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2564

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไว้รัสโควิด-19 ทั้งในระบบโรงเรียนและระบบออนไลน์ต่างๆ เป็นเวลา 1…

รับสมัคร ม.1 รอบ 2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1 รอบ 2  รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น  โดยจะเริ่มรับสมัครวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564 …

ประกาศผลการเรียนออไลน์ระดับมัธยมศึกษาออกแล้ว

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาคอนต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว…