นักเรียนเรียนว่ายน้ำ

0 89

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ นายณรงชัย ประสิทธิภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการสภานศึกษา และคณะครูร่วมกิจกรรม ณ สระว่ายน้ำประชาพัฒนาอนุสรณ์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ