Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 อกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ 1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา อย่างละ 2 แผ่น…

กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล1-3 และ ป.1

รายละเอียดการมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 ให้มามอบตัว ณ ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว :…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 และห้องเรียนพิเศษ ป.2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องพิเศษป.2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖…

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  พนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตรจ้าง

วิชาชาติร่วมเปิดตลาดน้ำโจ้กสุขใจ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้เปิดตลาดนัดชุมชน โดยใช้ชื่อว่า "ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ" ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สวนสาธารณะน้ำโจ้กวารินชำราบ  เพื่อสะท้อนวิถีชีวิต …

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ป.2

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Math and English Program) ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นประจำทุกปี  ในภาคเรียนที่ 1…

รับสมัครบรรณารักษ์อัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาะบริการ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  ๑  อัตรา…

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ 1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา อย่างละ 2 แผ่น…