Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับมอบ “ศาลากล้ายุทธ” สนับสนุนงบประมาณจากครอบครัวกล้ายุทธ

วันที่ 13 กันยายน 2565   ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับมอบ “ศาลากล้ายุทธ”…

ร่วมต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์ วีระพันธ์ เนื่องในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ   นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้น ให้การต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์…

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2565…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง…

วันที่ 25 สิงหาคม 2565  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติให้การต้อนรับ นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายพิจิตร…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปี…

พิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 28 ปี 2565

วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ …