รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [เพิ่มเติม] ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ----------------…

บัญชีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา…

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567…

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ [เพิ่มเติม]

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗…

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ตารางสอบ วัดผลปลายปี/ภาคเรียนที่ 2/2566

ตารางสอบวัดผลปลายปี  และ วัดผลปลายภาค /ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ…

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ก และ ภาค ข) คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ก และ ภาค ข) คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1…

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์…

รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม Science Math English…

บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม Science Math English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…