ที่อยู่โรงเรียน
51 ถนนสถลมาร์ค  ตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 34190

เบอร์โทรศัพท์  045-321362  , 045-323403  มือถือ 063-8626228

Facebook :  www.facebook.com/wichachart

Line Id :