วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

0 62


วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ นำโดย ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยอุตสาหะเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกรดูภาพกิจกรรมทั้งหมด