ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

0 119

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนบ้านหนองคู ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการวิจัย “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กรณีศึกษาอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563

ดูคลิปวิดีโอทั้งหมดที่นี่