ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของนักเรียน

0 28

ผลการตรวจ PCR covid-19 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ตรวจไม่พบเชื้อ และจะทำการตรวจ ซ้ำอีกครั้งภายใน 7 วัน