ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2564

0 897

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า กำหนดรับนักเรียน ประเภท ก (สอบคัดเลือก) จำนวน ๑๒๐ คน ประเภท ข (ความสามารถพิเศษ) จำนวน ๓๐ คน รวม ๑๕๐ คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติสมัครที่ห้องพักครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้น ๔ (อาคาร ๒ กาญจนาภิเษก)  ระเบียบการค่าสมัครสอบ ชุดละ ๒๐ บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกวันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๔  ประเภท ก และ ประเภท ข สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันจันทร์ที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ และมอบตัวในวันเสาร์ที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๔  ณ   ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จึงประชาสัมพันธ์แจ้งมาเพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้พิจารณาให้บุตรหลานในความปกครองของท่านสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ ดังรายละเอียดที่แจ้งมาพร้อมนี้

คลิกดูรายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.1 ปี2564