กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล1-3 และ ป.1

0 397

รายละเอียดการมอบตัว

นักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564

ให้มามอบตัว ณ ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว : ดังต่อไปนี้

 • เงินบำรุงการศึกษา 2,000  บาท/ปี
 • ค่าชุดพละ   220  บาท
 • ค่าชุดเครื่องนอน 300  บาท
 • ค่าผ้ากันเปื้อน ผืนละ     50  บาท
 • ค่าชุดกาบบัว (ขึ้นกับขนาดชุด)
  – ขนาด S , M , L , XL             ราคา            350  บาท
  – ขนาด 2XL                              ราคา           400  บาท
  – ขนาด 3XL                              ราคา           400  บาท
  – ขนาด 4XL                              ราคา           450  บาท
  – ขนาด 5XL                              ราคา           450  บาท
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3  ประจำปีการศึกษา 2564

ให้มามอบตัว ณ ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว : ดังต่อไปนี้

 1. เงินบำรุงการศึกษา 1,900  บาท/ปี
 2. ค่าชุดพละ           220  บาท
 3. ค่าชุดเครื่องนอน 300  บาท
 4. ค่าผ้ากันเปื้อน ผืนละ     50  บาท
 5. ค่าชุดกาบบัว (ขึ้นกับขนาดชุด)
 • – ขนาด S , M , L , XL             ราคา            350  บาท
  – ขนาด 2XL                              ราคา           400  บาท
  – ขนาด 3XL                              ราคา           400  บาท
  – ขนาด 4XL                              ราคา           450  บาท
  – ขนาด 5XL                              ราคา           450  บาท

หมายเหตุ    จากข้อที่ 2-5  สำหรับนักเรียนใหม่

นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ประจำปีการศึกษา 2564

 นักเรียนให้มามอบตัว ณ ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564    เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว : ดังต่อไปนี้

 1. ค่าชุดพละ 300 บาท
 2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน 500 บาท/ปี

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         รวม      800  บาท

ดูรายละเอียดจากต้นฉบับคลิกที่นี่