ประกาศผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

0 2,798

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน กรอกเพื่อ Login เข้าดูผลการเรียนรายบุคคลของนักเรียนแต่ละคน

ดูผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

หมายเหตุ  ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กำลังปรับปรุงฐานข้อมูล หากแล้วเสร็จจะแจ้งให้เข้าดูอีกที  ขออภัยในความล่าช้า