ประกาศผลการเรียนออไลน์ระดับมัธยมศึกษาออกแล้ว

0 1,548

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาคอนต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  คลิกดูผลการเรียน  หากนักเรียนคนใดติด 0 , ร , มส. ให้รีบดำเนินการแก้กับคุณครูประจำวิชาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป