แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

0 818

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564  นักเรียนสามารถรับค่าเครื่องแบบ  อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียนในช่วงเปิดเทอม

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ และ Facebook ของโรงเรียน