รับสมัคร ม.1 รอบ 2

0 714

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1 รอบ 2  รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น  โดยจะเริ่มรับสมัครวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564  ประกาศผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  และมอบตัววันที่ 27 พฤษภาคม 2564  นักเรียนที่จะสมัครต้องมีผลการเรียน 2.50 ขึ้น  สมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคารอำนวยการ  ในวันเวลาราชการเท่านั้น  หากผ่านกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหมดสิทธิ์สมัครเข้าเรียนทุกกรณี