กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

0 997

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  พร้อมกันทุกสายชั้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  ขอให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียนในปกครอง  เพื่อจะได้ดำเนินการตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดนัดหมาย และให้เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนตามใบรายชื่อนักเรียนในแต่ละห้องจะมี QR-Code ติดไว้ทุกแผ่น  ให้ผู้ปกครองและนักเรียนสแกน QR-Code เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนของแต่ละห้อง แล้วสอบถามคุณครูประจำชั้นเกี่ยวกับการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  และเพื่อความถูกต้องของของข้อมูลให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าไปดูในเว็บไซต์สายชั้น  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประกาศของสายชั้น และการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ตามรายวิชาต่างๆ พร้อมใบงาน  ใบความรู้ของคุณครูในสายชั้น ซึ่งคุณครูในโรงเรียนทุกคนมีเว็บไซต์เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนในแต่ละวิชา

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผู้ปกครองกรุณาเข้ากลุ่มไลน์ประชุมผู้ปกครองในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565  ตามเวลาที่คุณครูประจำชั้นนัดหมาย