กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

0 743

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ   หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ผู้ปกครองติดตามทางหน้าเว็บโรงเรียน หรือ เพจโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ในระหว่างที่รอการเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานท่าน  ให้ผู้ปกครองครอบครัวที่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้  แนะนำบุตรหลายเข้าศึกษาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตรของทางโรงเรียนทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ทางโรงเรียนจัดทำลิงค์ไว้ให้  เป็นการเรียนรู้ล่วงหน้าไว้ก่อน พอถึงเวลาเรียนในห้องเรียนนักเรียนจะได้เข้าใจในเนื้อหาได้ลึกซึ้งกว่าปกติ

อนึ่ง สำหรับผู้ปกครองที่สมัครเข้าเรียนทางออนไลน์  หากท่านสะดวกนำเอกสารต่างๆ ของนักเรียน สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนทุกวัน เวลาราชการ  เพื่อทางโรงเรียนจะได้จัดนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดไว้  หากมีปัญหาข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามผ่าน Chat ของเพจโรงเรียน หรือ โทร 045-321362