ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และแจ้งรายชื่อนักเรียนและตารางเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจะทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 …

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [เพิ่มเติม] ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ----------------…

บัญชีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา…

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567…

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ [เพิ่มเติม]

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗…

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศผลการเรียนออนไลน์ของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 >>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6…

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา…

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3…

รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรม Science Math English…

วันที่ 2 มีนาคม 2567 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และ…