การประชุมงบประมาณสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 9  พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล เข้าร่วมการประชุมงบประมาณสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ…

จัดกิจกรรมรับมอบหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักเรียน/ครู และบุคคลากรโรงเรียนฯ และการจัดกิจกรรม…

วันพุธที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ฝ่ายบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ สังกัดกองการศึกษา…

ตารางสอบ 1/2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4…

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมานิเทศนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

วันที่ 21 กันยายน 2565  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มานิเทศนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ณ…

“รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และกิจกรรม Kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

วันที่ 21 กันยายน 2565  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

วันที่ 16 กันยายน 2565   กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัด เทศบาลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมอาคารเรียน ๕…

พิธีรับมอบ “ศาลากล้ายุทธ” สนับสนุนงบประมาณจากครอบครัวกล้ายุทธ

วันที่ 13 กันยายน 2565   ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  รับมอบ “ศาลากล้ายุทธ”…

ร่วมต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์ วีระพันธ์ เนื่องในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ   นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้น ให้การต้อนรับ นางสาวพิชานิกานต์…