ยินดีต้อนรับครูใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติยินดีต้อนรับ นางสาวทวินันท์ รอดหิรัญ ตำแหน่งครู โอนย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา…