รวมใบความรู้/ใบงานช่วงโควิตรอบ2

0 33

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดทำใบความรู้และใบงานในทุกสายชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ดาวน์โหลด ไปศึกษาและทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่แต่ละสายชั้นแจกให้  ในช่วงหยุดเรียนเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ารอบ 2  ฝากให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนทุกคนได้ดาวน์โหลดใบงานตามสายชั้นต่างๆ ดังนี้

** หมายเหตุ  ทางเว็บมาสเตอร์โรงเรียนจะทยอยให้ดาวน์โหลดไปตามความพร้อมของแต่ละสายชั้น  หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกดาวน์โหลดแล้วปริ้นให้บุตรหลานของท่านได้   ให้ติดต่อรับใบงานใบความรู้ได้ที่โรงเรียนตามสายชั้นเรียนที่เรียนอยู่หรือรับได้กับครูประจำชั้นในช่วงวันเปิดเรียนคือวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งทางโรงเรียนเตรียมความพร้อมไว้ให้กับนักเรียนทุกคน