รวมเอกสารชุดที่ 4 ใบความรู้ ใบงาน แหล่งเรียนรู้ อนุบาล 1- ม.3

0 2,744

เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 1
เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 2
เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 3

ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ใบความรู้ ใบงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แหล่งเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ม.1  ให้นักเรียนศึกษาในหน้าเว็บไซต์ที่ครูกำหนดให้ตามลิงค์นี้
ใบความรู้ ใบงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แหล่งเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ ม.2 ให้นักเรียนศึกษาในหน้าเว็บไซต์ที่ครูกำหนดให้ตามลิงค์นี้
ใบความรู้ ใบงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แหล่งเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ ม.3 ให้นักเรียนศึกษาในหน้าเว็บไซต์ที่ครูกำหนดให้ตามลิงค์นี้

ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 SMEP
ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 SMEP
ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 SMEP
ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 SMEP
ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 SMEP