แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2564

0 1,433

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไว้รัสโควิด-19 ทั้งในระบบโรงเรียนและระบบออนไลน์ต่างๆ เป็นเวลา 1 ภาคเรียน บัดนี้ทางโรงเรียนได้แจ้งผลการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผลการประเมินในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศแจ้งให้นักเรียนเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ดังนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  คลิกดูผลการเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกดูผลการเรียน

หากดูผลการเรียนไม่ได้กรุณาติดต่อกับครูประจำชั้นเพื่อแจ้งให้ทาง admin โรงเรียนทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้