คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

0 246

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ  หอประชุมประชาวาริน ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ