โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2565

0 627

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2565