โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2565

0 249

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2565