จัดกิจกรรมรับมอบหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักเรียน/ครู และบุคคลากรโรงเรียนฯ และการจัดกิจกรรม “Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

0 812

วันพุธที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์
ฝ่ายบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมรับมอบหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักเรียน/ครู และบุคคลากรโรงเรียนฯ และการจัดกิจกรรม “Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย  วินัยดี” เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน ให้สามารถป้องกันการบาดเจ็บและการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้ ซึ่งมอบโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  พ.ต.อ.ยุทธนา  พฤกษารุ่งเรือง ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ  พ.ต.ท.รักเกียรติ  แย้มบางยาง  และรองผู้กำกับการ สอบสวน สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ