เปิดโครงการกิจกรรมปั้นแต่งสร้างสรรค์งานศิลปะน้องหนูอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565

0 332

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  นำโดย  ดร.สราวุธ   ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดโครงการกิจกรรมปั้นแต่งสร้างสรรค์งานศิลปะน้องหนูอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก สร้างสรรค์จินตนาการด้วยศิลปะวาดภาพระบายสี และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข