ประกาศ ผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

0 311

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล