ประกาศผลการเรียนออนไลน์ 2-2565

0 2,734

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดูผลการเรียนระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่

ดูผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  คลิกที่นี่