กิจกรรมงานจราจรจิตอาสาโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนจิตอาสาจราจร

0 192

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ฝ่ายบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นางวิศัลย์ศยา แก้วพิกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมงานจราจรจิตอาสาโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนจิตอาสาจราจร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีภาวะผู้นำที่ดี ในด้านงานจราจรที่ถูกต้อง ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ นำโดย ร.ต.อ. สมศักดิ์ ประมนต์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิทูล นามพร ส.ต.อ.กวิน ลาพันธ์ และส.ต.อ.พร้อมทรัพย์ โลนปัด มาให้ความรู้นักเรียนจราจร จำนวน 50 คน คณะครูและยามรักษาความปลอดภัย