ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

0 15,289

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ประกาศผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  คลิกที่นี่
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  คลิกที่นี่

หมายเหตุ หากนักเรียนไม่สามารถดูผลการเรียนออนไลน์ได้ให้นักเรียนแจ้งเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องให้กับครูประจำชั้น แล้วครูประจำชั้นจะแจ้ง admin เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้