ผลงานทางวิชาการครูนรินทร์ มิระสิงห์

0 183

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ  :  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงาน Repla Model

ดาวน์โหลดบทคัดย่อที่นี่