Browsing Category

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ให้การต้อนรับ นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์…

ตารางการมาเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564

ตารางการมาเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางการมาเรียน คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางการมาเรียน…

รวมเอกสาร ใบความรู้ ใบงาน (On Hand) เนื่องจากปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม…

เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ อนุบาล1 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ อนุบาล2 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบความรู้ ใบงาน…

ประกาศผลการเรียนออไลน์ระดับมัธยมศึกษาออกแล้ว

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาคอนต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว…